Triukšmo matavimai

Nepriklausomi triukšmo matavimo ekspertai

Yra du pagrindiniai keliai įvertinti triukšmo poveikį. Pirmas - jei triukšmas jau yra, jį išmatuoti. Antras - kai triukšmas tik nusimato, jį sumodeliuoti. Kai triukšmo šaltinių yra daug - nagrinėjant pramonės ar paslaugų įmonės (-ių) ar transporto triukšmą, dažnai dalį triukšmo šaltinių matuojame (jei nėra patikimų įrangos tiekėjų ar gamintojų charakteristikų), o po to naudodami gautus faktinių tyrimų duomenis ir teorinius duomenis modeliuojame galimą triukšmo poveikį.

Aplinkos tyrimų laboratorija yra akredituota atliekamiems matavimams:

Matuojame nuo infragarso iki ultragarso

Atliekame matavimus įvairiose vietose:

Triukšmo matavimai darbo vietoje atliekami:

 • vertinant fizikinių veiksnių įtaką (riziką) planuojant ir organizuojant veiklą
 • projektuojant ir įrengiant darbo vietas
 • projektuojant naujus ar keičiant esamus technologinius procesus
 • parenkant ar keičiant įrenginius, darbo priemones ar medžiagas
 • parenkant įmonės personalą
 • keičiant įmonės struktūrą ar restruktūrizuojant įmonę
 • tiriant gautus skundus dėl triukšmo poveikio

Daugiau informacijos...

 

Geležinkelių transporto triukšmo matavimai atliekami:

 • vykdant akustinį planavimą
 • vertinant geležinkelių transporto poveikį projektuojamiems ar esamiems objektams
 • planuojant teritorijas
 • planuojant transporto srautus
 • nustatant triukšmo lygio ribojimų zonas
 • tiriant gautus skundus dėl triukšmo poveikio

Daugiau informacijos...

Triukšmo matavimai pramonės objektuose atliekami:

 • planuojant ir organizuojant veiklą
 • tiriant gautus skundus dėl triukšmo poveikio
 • gaunant Taršos leidimus (TL)
 • gaunant Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (TIPK)
 • rengiant atrankos dėl poveikio aplinkos privalomo vertinimo dokumentus
 • atliekant poveikio aplinkai vertinimą (PAV)
 • atliekant poveikio gyventojų sveikatai vertinimą (PVSV)
 • nustatant ar koreguojant sanitarinės apsaugos zoną (SAZ)
 • parenkant triukšmo mažinimo priemones ar nustatant jų efektyvumą

Daugiau informacijos...


Kelių transporto triukšmo matavimai atliekami:

 • vykdant akustinį planavimą
 • vertinant kelių transporto poveikį projektuojamiems ar esamiems objektams
 • planuojant teritorijas
 • planuojant transporto srautus
 • nustatant triukšmo lygio ribojimų zonas
 • tiriant gautus skundus dėl triukšmo poveikio

Daugiau informacijos...

Orlaivių triukšmo matavimai atliekami:

 • vykdant akustinį planavimą
 • vertinant oro transporto poveikį projektuojamiems ar esamiems objektams
 • planuojant teritorijas
 • nustatant triukšmo lygio ribojimų zonas
 • tiriant gautus skundus dėl triukšmo poveikio
 • nustatant ar koreguojant aerodromo triukšmo apsauginę zoną

Daugiau informacijos...

Modeliavimas atliekamas:

 • planuojant ir organizuojant veiklą
 • tiriant gautus skundus dėl triukšmo poveikio
 • gaunant Taršos leidimus (TL)
 • gaunant Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (TIPK)
 • rengiant atrankos dėl poveikio aplinkos privalomo vertinimo dokumentus
 • atliekant poveikio aplinkai vertinimą (PAV)
 • atliekant poveikio gyventojų sveikatai vertinimą (PVSV)
 • nustatant ar koreguojant sanitarinės apsaugos zoną (SAZ)
 • parenkant triukšmo mažinimo priemones ar nustatant jų galimą efektyvumą

Daugiau informacijos...

Susisiekite su mumis

Aplinkos tyrimų laboratorija

Justiniškių g. 12, Vilnius 05131

Telefono numeris

+370 686 49 168

El. paštas
info@triuksmomatavimai.lt