KELIŲ TRANSPORTO TRIUKŠMO MATAVIMAI

Galimi triukšmo šaltiniai:

 • automobiliai
 • furgonai
 • sunkieji sunkvežimiai
 • motociklai
 • mopedai

Labiausiai paplitęs miesto triukšmo šaltinis yra automobilių transportas - krovininiai automobiliai, autobusai, troleibusai, taip pat geležinkelio transportas ir civilinė aviacijos lėktuvai. Pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra autotransporto srautai gatvėse, kurie tam tikrais atvejais sudaro iki 80-82 % bendrojo triukšmo lygio. Kaimo vietovėse didelį triukšmą (nuo 40 ir net iki 140 dB(A)) kelia traktoriai, kombainai ir kita žemės ūkio technika. Per 10 metų miesto triukšmas padidėja vidutiniškai 0,5-1 dB per metus, kai kuriuose miestuose triukšmas gatvėse padidėja net 10-12 dB. Vertinant šiuos pakitimus, reikia pabrėžti, kad triukšmo lygio padidėjimą 10 dB žmogus suvokia, kaip garsumo padidėjimą 2 kartus. Transporto priemonių triukšmą sukelia veikiantys varikliai, kelio ir rato kontaktas, aerodinaminis ir vibruojančių struktūrų poveikis. Vidaus degimo variklio triukšmo lygis priklauso nuo alkūninio veleno sukimosi greičio. Nuo to priklauso ir kitų automobilio triukšmo šaltinių: dujų išmetimo sistemos, oro įleidimo, ventiliatoriaus sukimosi, judančių pavarų dėžės dalių judėjimo skleidžiamas triukšmas. Dyzelinio variklio triukšmo emisija didėja proporcingai alkūninio veleno sukimuisi penktame laipsnyje, t. y. padidinus apsisukimus 2 kartus, triukšmas (garso slėgis) apytiksliai padidėjo 32 kartus. Pagrindiniai triukšmo šaltiniai, esantys kelių transporto priemonėse: varikliai; padangos, besiliečiančios su kelio dangos paviršiumi; jėgos ir judesio perdavimo mechanizmai. 


Pagal LST ISO 1996-1:2017, LST ISO 1996-2:2017 ir LST EN ISO/IEC 17025

 • atliekame transporto srautų analizę pagal kategorijas
 • atliekame matavimus
 • įvertiname matavimų paklaidas (neapibrėžtį)
 • parenkame ir pristatome matavimų rezultatus ir paklaidas (neapibrėžtis)
 • teikiame atitikties pareiškimus
 • teikiame aiškinimus ir nuomones


Matuojame:

 • ekvivalentinį garso slėgio lygįLAeqT
 • liekamąjį garso slėgio lygį LAresid
 • pakoreguotą (perskaičiuojame) ekvivalentinį garso slėgio lygįLAeqTcorr
 • maksimalų garso slėgio lygįLAFmax