MODELIAVIMAI IR LEIDIMAI

Galimi triukšmo šaltiniai:

 • keleiviniai traukiniai
 • krovininiai (prekiniai) traukiniai
 • gamyklos, fabrikai
 • statybų įrenginiai
 • krovimo įrenginiai
 • pavienės linijos ir įrenginiai
 • ventiliacijos ir šildymo sistemos
 • įvairūs technologiniai procesai
 • automobiliai
 • furgonai
 • sunkieji sunkvežimiai
 • motociklai
 • mopedai
 • civilinė aviacija
 • karinė aviacija
 • nespecializuota aviacija
 • kita...

Pagal gautus triukšmo matavimo rezultatus, teorines triukšmo šaltinių charakteristikas, LST ISO 9613-2:2004, ECAC. CEAC Dok. 29, XPS 31-133, RMR-SRM II-1996 ir kitas metodikas

Atliekame:

 • triukšmo lygio gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje skaičiavimus
 • triukšmo lygio gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose skaičiavimus
 • triukšmo sklaidos aplinkoje ir pastatuose skaičiavimus
 • triukšmo lygio pastatų fasaduose skaičiavimus
 • triukšmo mažinimo priemonių efektyvumo įvertinimą ir parinkimą

Skaičiuojami triukšmo ribiniai dydžiai:

 • dienos Ldienos
 • vakaro Lvakaro
 • nakties Lnakties
 • Ldvn