TRIUKŠMO MATAVIMAI DARBO VIETOJE

Galimi triukšmo šaltiniai:

 • pramonės sektoriuje
 • kasybos sektoriuje
 • statybos sektoriuje
 • žemės ūkio sektoriuje
 • žuvininkystės sektoriuje
 • transporto sektoriuje
 • paslaugų sektoriuje

Triukšmo šaltiniai yra ten, kur tik yra darbo vietos, o jos ten, kur dirba žmogus.

Triukšmas gali būti rimta problema daugelyje darboviečių - ne tik statybvietėse ir pramonės įmonėse, bet ir kitokio pobūdžio darbo aplinkoje, pavyzdžiui, fermose ar baruose, mokyklose ar koncertų salėse. Nepaisant darbovietės tipo, paprastai taikomi trys pagrindiniai žingsniai, apsaugantys darbuotojus nuo žalingo triukšmo poveikio:

 • triukšmo rizikos įvertinimas
 • priemonių rizikai sumažinti ar jos išvengti numatymas pagal triukšmo vertinimo rezultatus
 • vietoje taikomų triukšmo mažinimo priemonių veiksmingumo nuolatinė stebėsena ir peržiūra

Yra nustatyta atitinkama triukšmo mažinimo priemonių hierarchija, kurios reikia laikytis, norint užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą:

 • triukšmo šaltinių pašalinimas
 • triukšmo mažinimas šaltinyje
 • kolektyvinės reguliavimo priemonės
 • darbo organizavimo ir darbo vietos išplanavimo tobulinimas

Pagal LST EN ISO 9612:2009 ir LST EN ISO/IEC 17025:

 • atliekame veiklos (darbo, užduoties, operacijos) analizę
 • parenkame matavimų strategiją
 • atliekame matavimus
 • įvertiname matavimų paklaidas (neapibrėžtį)
 • suskaičiuojame ir pristatome matavimų rezultatus ir paklaidas (neapibrėžtis)
 • teikiame atitikties pareiškimus
 • teikiame aiškinimus ir nuomones

Matuojame:

 • ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis Lp,A,eqT
 • didžiausiasis akimirkinis garso slėgio lygis Lp,Cpeak