ORO TRANSPORTO TRIUKŠMO MATAVIMAI

Galimi triukšmo šaltiniai:

 • civilinė aviacija
 • karinė aviacija
 • nespecializuota aviacija
 • kita...

Modernėjant bei augant miestams, nuolat mažėja atstumai tarp gyvenamųjų kvartalų ir oro uostų. Padidėjus orlaivių variklių galiai ir gausėjant skrydžių, didėja skleidžiamo triukšmo lygis oro uostuose ir šalia jų esančiose apylinkėse. Pagrindiniai oro uosto triukšmo taršos šaltiniai - orlaiviai. Triukšmo šaltinių skaičius ir garso intensyvumas priklauso nuo orlaivio tipo ir variklio rūšies. Orlaiviui kylant, didžiausią triukšmą skleidžia jo variklis, leidžiantis - korpusas. Prie variklių triukšmą sukeliančių priežasčių priskiriama degimo kamera ir turbina. Palyginti su kitomis transporto priemonėmis lėktuvo keliamas triukšmas išsiskiria aukštu garso slėgio lygiu, dideliu sklidimo spinduliu ir labiausiai žmogaus organizmą dirginančiu garsu. Orlaivis sukelia triukšmą, kurio intensyvumas siekia net 140 dBA. Tai riba, kurią viršijus žmogus gali prarasti klausą.

Pagal LST ISO 1996-1:2017, LST ISO 1996-2:2017 ir LST EN ISO/IEC 17025

 • atliekame orlaivių srautų analizę pagal kategorijas
 • atliekame matavimus
 • įvertiname matavimų paklaidas (neapibrėžtį)
 • parenkame ir pristatome matavimų rezultatus ir paklaidas (neapibrėžtis)
 • teikiame atitikties pareiškimus
 • teikiame aiškinimus ir nuomones


Matuojame:

 • ekvivalentinį garso slėgio lygįLAeqT
 • liekamąjį garso slėgio lygį LAresid
 • pakoreguotą (perskaičiuojame) ekvivalentinį garso slėgio lygįLAeqTcorr
 • maksimalų garso slėgio lygįLAFmax